امیررضا کشاورز در کارگاه آموزشی با عنوان مقدمه ای بر هوش تجاری بر بستر مایکروسافت، در غرفه مجتمع فنی تهران در الکامپ حضور خواهد داشت.

این کارگاه آموزشی از ساعت ۱۶ الی ۱۷ جمعه مورخ ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۵ در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران، سالن ۴۴A – غرفه ۹۲۴ برگزار خواهد شد.