در راستای تربیت متخصص پایگاه داده در مجتمع فنی تهران شعبه البرز

چهار دوره زیر در حال آغاز میباشد

  1. مفاهیم پایه ای پایگاه داده ( Database Fundamentals )
  2. برنامه نویسی پایگاه داده ( Querying Microsoft SQL Server 2016 Databases )
  3. مدیریت و راهبری پایگاه داده ( Microsoft SQL Server 2016 Administration )
  4. ورود به دنیای هوش تجاری ( BI ) به همراه ( SQL Server Integration Services ( SSIS

دوره اول مفاهیم پایه ای پایگاه داده در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

در زمانهای پنجشنبه ۱۷ الی ۲۱ و جمعه ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰ در مجتمع فنی تهران شعبه البرز برگزار خواهد گردید.