هوشمندی اطلاعاتی امیررضا کشاورز
هوشمندی اطلاعاتی امیررضا کشاورز
, , , ,

سمینار حرکت به سمت هوشمندی اطلاعاتی

/
با توجه به گستردگی منابع اطلاعاتی و وابستگی بی قید و شرط زندگی انسان معاصر به مقوله اطلاعات، دیر یا زود سازمانها ناگزیر به حرکت به سوی هوشمندی اطلاعاتی (Intelligence assessment) خواهند بود. این سمینار تلاشی است در جهت شناسایی تأثیر و اهمیت این مفهوم مهم در کسب و کار، روابط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی