, ,

مقایسه ی INTERSECT و EXCEPT در SQL Server

/
اين راه تنها در نمايش يك مجموعه نتايج در جاييكه هر دو مجموعه از دادهها مطابق هستند و يا تنها در جاييكه دادهها در يكي از جداول وجود دارند و نه در ديگري، بسيار سودمند خواهد بود. اين كار با استفاده از انواع مختلف Join ها قابل اجرا است، اما چه گزينههاي ديگري را SQL SERVER ارايه ميدهد؟
,

نسخه های کامل پشتیبان(Full Backup) در پایگاه داده ی SQL Server

/
براي پايگاه داده‌های خيلي بزرگ، ما معمولاً از هر دو نسخه تهيه پشتيبان يعني پشتيبان Differential (نسخه پشتيبان از كليه تغييرات تا آخرين نسخه پشتيبان كامل) و پشتيبان فايل براي تهيه پشتيبان كامل (full backup) در پايگاه داده استفاده می‌کنیم. در برخي از موارد، تهيه پشتیبان‌های Differential...
,

درک مفهوم join ها در SQL Server

/
در این مقاله می خواهیم با نحوه ی پیاده سازی دستور join به لحاظ فیزیکی و در واقعیت و نیز برتری این join ها در موقعیت های مختلف نسبت یه یکدیگر آشنا شویم. برای تعریف queryهای مربوط به ارتباط میان جداول و درک این ارتباط ها از عملگر های منطقی کمک میگیریم.
,

جایگزینی دستور case به جای دستور if/else در SQL Server :

/
چگونه ما می توانیم منطقی مشابه if/else در query های موجود در T-SQL وارد نماییم؟ در واقع T-SQL با کمک دستور case اجازه ی استفاده از یک سوییچ با کاربردی مشابه ساختار if/else در زبان های دیگر را فراهم می کند.
,

مقایسه عمکلرد procedure های حاوی TVP)table value parameters) در مقابل procedure هایی حاوی چندین متغیر Regular Variables

/
TVP یک ویژگی در SQL Server می باشد که به برنامه نویس این اجازه را می دهد که بدون نیاز به ایجاد جدول ثانویه و پارامتر های زیاد تنها با یک فراخوانی به چندین سطر و ستون از داده در یک stored procedure دسترسی داشته باشیم...
,

دیاگرام ها در پایگاه داده‌های sql server

/
تلاش برای تصویرسازی مدل پایگاه داده در بعضی موارد بسیار دشوار است. در مدل‌های کوچک حدس اینکه کدام جدول مرجع جدول دیگری است و به‌طورکلی ارتباط میان جداول پایگاه داده، ساده به نظر می‌رسد؛ اما زمانی که مدل‌های داده‌ای ما بزرگ‌تر می‌شوند...
,

همگام‌سازی داده‌ها در SQL Server با استفاده از rowversion

/
فرض کنید ما دو جدول از پایگاه داده‌های مختلف داریم که داده‌های این جداول به‌طور کامل نیاز به همگام‌سازی دارند. ما امکان مقایسه کردن این داده‌ها، بروز رسانی سطرهای موجود و هم‌چنین اضافه کردن سطرهای جدید راداریم...
,

نحوه‌ی تهیه نسخه پشتیبان از پایگاه داده‌ها در SSMS

/
همان‌طور که میدانید داشتن Backup برای پایگاه داده‌ها یک امر ضروری هست. اهمیت این مورد برای کسایی که اطلاعات خود را ازدست‌داده‌اند و یا سرور و پایگاه داده آن‌ها دچار مشکل شده است بسیار ملموس‌تر است...
,

نرمال‌سازی سطح اول در پایگاه داده‌های رابطه ای

/
هنگامی‌که قواعد نرمال‌سازی را به مدل‌های پایگاه داده اضافه می‌کنیم، درواقع می‌خواهیم از صحت داده‌ها محافظت کنیم. فرم های نرمال متفاوتی وجود دارند، در این بخش ما به توضیح فرمال نرمال اول می‌پردازیم...