دیتابیس
, ,

اهمیت یادگیری کار تعامل پایگاه داده ، دیتابیس یا بانک اطلاعاتی

/
پایگاه داده روشی برای ذخیره سازی اطلاعات می باشد که امروزه کاربرد آن بسیار گسترش یافته است. در نتیجه نیاز به یادگیری پایگاه داده بیشتر شده است.